چندلایه های صادراتی با ضخامت های ۳ میلیمتر تا ۲۰ میلیمتر در ابعاد ۱۰۵×۲۲۰ ، ۱۲۰×۲۲۰ و ۱۲۲×۲۴۴ سانتیمتر با قابلیت ضدآبی برای قالب بتنی و کف کانکس ، ساخت جعبه های چوبی و مهمات ، ساخت باکس پالت و همچنین برای استفاده کلاف مبل و کف میز و صندلی و نیز موارد بسیار دیگری مورد  استفاده قرار میگیرد.

۲۲۰×۱۰۵ سانتیمتر از ضخامت ۳ میل تا ۲۰ میلیمتر

۲۲۰×۱۲۰ سانتیمتر از ضخامت ۳ میل تا ۲۰ میلیمتر

 

۲۴۴×۱۲۲ سانتیمتر از ضخامت ۳ میل تا ۲۰ میلیمتر