آدرس و تلفن های تماس

تبریز – شهرک صنعتی آرپادرسی – خیابان امام خمینی(ره) – کارخانه تولید و چوب بری سه لایی و چندلایی ابراهیمی

    ۰۹۱۴۱۰۸۲۹۵۹    –  ۰۴۱۳۶۳۳۴۱۸۴

بمدیریت ابراهیمی